تربیت کودکان
کودکان از تک تک اشارات وحرکات و نحوی گفتار و مثالها و واژههایی که مربی به کار میبرد، تأثیر میپذیرد.

لحظاتی را که کودک در مهد کودک سپری می نماید از مهمترین و حساس ترین لحظات زندگی او می باشد. در مواردی که خانواده آشفته و نابسامان است و کودک احساس می کند که خانواده برای او پناه گاه قابل اعتمادی نیست، به دوستان پناه می برد و ازآنان کمک می طلبد به ویژه اگرکودک پدر یا مادر نداشته باشد. دراین موارد و موقعیت ها مربی وظیفه دارد که از لحاظ رفتار همراه با مهر و محبت و نحوی تربیت شایسته، نقش یک ولی را ایفا نماید.تربیت کودک یکی از موضوعات مهم برای والدین است که باید به آن توجه کنند. مهدکودک نقش مهمی در تربیت کودکان شما دارد.

فضای مهد کودک تحت تأثیر عناصر گوناگونی از قبیل مربی ، مدیر، مستخدم، مسئول تربیتی و همکالسی ها قرار داردکه همه ی آنان میتوانند برای کودکان الگو و سرمشق باشند و درشکلگیری ابعاد روحانی آنان ایفای نقش نمایند. کودکان بیشتر از افراد بزرگتر تحت تأثیر قــــــرارمیگیرند ، چراکه بزرگترها قادرند بین بعضی امور و کارها امتیاز و فرقی قائل شوند در صورتی که کودک به دلیل عدم علم کافی و بدون مطالعه و ارزیابی از تمام اعمال و رفتار و گفتار مربی، الگوبرداری می نماید؛ کودک به درستی یا نادرستی، خوب یا بد، نفع یا ضررگفتار و کــــردار مربی نمی اندیشد، بلکه فقط برای او مهم این است که اعمال، گفتارها و رفتارها را به عنوان یک قانون حتمی بپذیرد. پس در انتخاب یک پیش دبستانی مناسب با مربیانی با صبر و حوصله و برخورد مناسب دقت نمود.

مهم ترین اصول تربیتی
  1. با ویژگی های کودکان در دوران رشد آشنایی لازم را داشته و آموزش های ما و تمام نهادهای آموزشی – تربیتی متناسب با سن کودکان باشد
  2. درمواردی که پی بردیم توانایی های کودک بیشتر یا کمتر ازهمساالن اوست ،با توجه به ویژگی ها و توانایی های کودک به او آموزش دهیم .
  3. خیرخواه کودک دلبندمان باشیم  و او را آن طور که درست و به خوبی تربیت کنیم، هیچ موقع اعمال وگفتار ما متناقض نباشند (اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم)
  4. از کودک مراقبت کنیم نه این که برای او محدودیت هایی ایجاد و مانع رشد خالقیت او در بلند مدت گردیم.
  5. اسم خوب برای کودک خود انتخاب کنیم زیادندکودکانی که از بردن اسم خودخجالت می کشند . هیج گاه فراموش نکنیم که هفت سال ابتدای زندگی دوره ی سیادت و آقایی کودکان است.
  6. با توجه به شناختی که از کودک دلبندمان داریم در هفت سال دوم زندگی او راهنمایی و یاری نماییم و در هفت سال سوم درانجام کارها روزانه از او مشورت بخواهیم.
  7. بدترین نوع تنبیه ،تنبیه بدنی است چون که مسئولیت را از دوش کودک برمی دارد.
  8. مسئولیت پذیر باشیم،به عهد خود وفا کنیم و عذرخواهی کودک راپذیرفته و به او ارزش و شخصیت قائل شویم.

یکی از موضوع های مهم برای مهدکودک و خانه بازی کیدو کیدز کلاب توجه به تربیت کودکان است. شما می توانید با خیالت راحت کودک خود را به ما بسپارید. برای ثبت نام و شرکت در کلاس های مهدکودک کیدو کیدز کلاب از طریق لینک ثبت نام کلیک کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب