پرخاشگری کودک
یکی از شایعترین مشکلات کودکان که موجب مراجعه به روانشناس می گردد ، پرخاشگری است.

دوران پیش دبستانی سال های مناسبی برای تشخیص مشکلات کودکان، ورود و مداخله به هنگام و پیش گیری از مشکلات عاطفی ، اجتماعی و تحصیلی آینده آنان می باشد . پرخاشگری کودک یکی از مواردی است که ممکن است در مهدکودک دامن زده شود. به همین خاطر پیشنهاد می شود که مهدکودکی را برای کودک انتخاب کنید که محیط خوبی داشته باشد. مداخله به هنگام و تغییر رفتارهای ناسازگار کودک در این دوره حساس ، موجب افزایش  مهارتهای اجتماعی شده و کودک را برای پذیرش مسؤلیت های تحصیلی دبستانی آماده می کند. یکی از شایعترین مسایل در مدارس پرخاشگری است ، در سالهای اخیر ، میزان خشونت در مدارس افزایش یافته در حالی که سن ارتکاب به آن کاهش داشته است و این در شرایطی است که معلمان و خانواده ها خواستار پاسخگویی به سوالاتی نظیر علل پرخاشگری ، شناسایی افراد در معرض خطر ارتکاب به فعالیت های خشونت آمیز و پیشگیری از آن هستند.

پرخاشگری در خردسالی و اهمیت دوران پیش دبستانی

رفتار حاوی پرخاشگری در خردسالی و کودکی منجر به تمایل به بزهکاری و دیگر رفتارهای ضد اجتماعی در نوجوانی و بزرگسالی می شود. پرخاشگری برای کودکی که این رفتار را انجام می دهد و کودکی که قربانی آن شده است ، مسئله ای جدی بشمار می آید. مطالعات برگرفته از روانشناسی رشد و زبان بیانگر آن است که بین رشد زبان و مشکلات کودکان پیش دبستانی و دبستانی همراهی زیاد وجود دارد.

پرخاشگری کودک در مهدکودک امری طبیعی است که باید تحت نظر مربیان کنترل شود تا کمتر شود. رفتارهای صحیح والدین و معلم می تواند کمک شایانی در رفع و یا به حداقل رساندن پرخاشگری نماید تا در آینده شاهد افراد بزهکار و نابسامان کمتری باشیم. با اینجاد محیطی آرام در خانه و پیش دبستانی میتوان کودکان را از این رفتار های پرخطر محفوظ و مانع ایجاد خلق و خو پرخاشگرانه در اخلاقیات کودکان دلبندمان شد.

جلوگیری از این خلق و خو های پرخاشگرایانه در کودکان
 1. ایجاد محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری به صورتی که محدودیت ها را به اطلاع کودک برسانید.
 2. افزایش همدلی در خانواده و محیط تفریح کودکان.
 3. رفتارهایی را که مخالف رفتار پرخاشگرانه است را در کودکان تقویت کنید.
 4. به جای کودک پرخاشگر، به کودکی که به وی پرخاش شده توجه کنید.
 5. شیوه ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند را بررسی نمایید.
 6. درصورتی که شرایط ایجاب می کند ، کودکان برای رفتار های خشن و بدشان تنبیه شوند ، باید به طریقی انجام شود که منجر به عکس العمل نامناسب این تنبیه از جانب کودکان نشویم.
 7. فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید.
 8. موضوعات جمعی یا خانوادگی را که تأکید بر همکاری با دیگران افراد دارد را به کار گیرید.
 9. از تنبیه های بدنی پرهیز کنید.
 10. علت رفتار پرخاشگرانه وی را بیابید.
 11. با کودک خود قراردادی ببندید ، تا برای رفتار های مطلوبش جایزه ای از سوی شما دریافت کند و نتیجه اعمال نامطلوبش را نیز ببیند.

برای ثبت نام در مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق لینک ثبت نام اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب