آموزش مهارت زندگی به کودکان پیش دبستانی

آموزش مهارت های زندگی در دوره پیش دبستانی بر افزایش میزان مشارکت اجتماعی کودکان موضوع بسیار حیاتی است. در این مقاله به این مهم می پردازیم پس همراه ما باشید.

حقوق اجتماعی کودکان

امروزه میلیون ها كودك از زندگی امن تر، سالم تر و كامل تری نسبت به دهه گذشته  یعنی پیش از تصویب پیمان نامه حقوق كودك در 1989 و اجلاس جهانی سران برای كودكان در 1990  برخوردارند. با این حال هنوز تعداد بیشماری از كودكان دور از پوشش حمایتی جامعه به سر میبرند. و شمار زیادی از آنان همچنان حقوق خود را پایمال شده یا درمعرض تهدید می یابند.

از آنجا كه سالهای نخست زندگی، زمان دگرگونیهای عظیمی در حیات خردسالان و تأثیر آن بسیار ماندگار است، تضمین حقوق كودك باید از همان آغاز زندگی او شروع شود. بهترین و موثر ترین موضوع ثبت نام پیش دبستانی می باشد تا کودک زندگی در جامعه ، هرچند کوچک ، را بیاموزد. گزینش هایی كه طی این دوره حساس با در نظر گرفتن مصالح كودكان انجام میگیرد و تدابیری كه در این جهت اتخاذ میشود، نه تنها بر چگونگی رشد كودك بلكه بر نحوه پیشرفت هر كشور نیز تأثیر میگذارد. بر اساس همین موضوع باید توجه ویژه ای به آموزش مهارت زندگی در دوره پیش دبستانی داشته باشید.

اهمیت گزینش صحیح و ثبت نام پیش دبستانی مناسب و اثر آن بر مشارکت اجتماعی کودک

موسسات و سازمان های مختلف امروزه به اهمیت آموزش مهارتهای زندگی به اقشار گوناگون جامعه پی بردهاند و اقدامات در این زمینه رو به افزایش است. اما كودكان در این زمینه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان مثال، درسی به عنوان مهارت های زندگی در اغلب مدارس راهنمایی كشور به دروس آموزشی نوجوانان افزوده شده. اما در بیشتر دبستان ها و مهد های كودك هنوز به این موضوع بها داده نمی شود. از این رو باید امر گزینش و ثبت نام پیش دبستانی مناسب را مهم ترین موضوع در دوران کودکی فرزند دلبندمان دانست. همانطور كه ذكر کردیم، این سالهای طلایی نباید نادیده گرفته شود و سازمانهای اجرایی باید نهایت استفاده را از این فرصتها ببرند.

اما باید به مسئله آموزش مهارت زندگی به کودکان در دوره پیش دبستانی از نگاه دیگری نیز نگریست. باید همواره در نظر داشته باشیم كه سرمایه گذاری روی كودكان از پایینترین سنین، الگوهای منفی را از جامعه ریشه كن میكند. و به چرخه های امید و تغییر فرصت میدهد كه به نوبت خود پا به میدان گذارند. درواقع، سرمایه گذاری روی جوانترین شهروندان جهان، به عنوان بخشی از تلاش برای تضمین حقوق آنها، بهترین گزینش از میان انواع گزینه ها خواهد بود. درتحلیل نهایی، اطمینان از اینكه هر كودك بهترین شروع ممكن را در زندگی خواهد داشت، حقی كه قانوناً و اخلاقاً از آن اوست، تنها گزینش منطقی برای رهبران مسئول و متعهد می باشد.

سلامت اجتماعی کودکان در گرو ثبت نام پیش دبستانی مناسب

ارتباطاتی كه هر فرد در زندگی خود برقرار میكند شامل حمایت هایی كه در دوران کودکی از خانواده، دوستان و یا جامعه دریافت میكند. ارتباطی که در پیش دبستانی با مربیان و همبازی های خود برقرار می کند، مستقیماً سلامت عمومی او را تحت تأثیر قرار می دهند.  به نظر می رسد حمایت هایی كه کودک در ارتباط با دیگران دریافت میكند. پاسخ دهی مناسب وی به استرس ها و مقابله در برابر مشكلات را تقویت میكند. همچنین مطالعات نشان داده می دهد كه مشاركت اجتماعی پایین و فقدان حمایت های اجتماعی با اثرات منفی روی سلامت جسمی و روانی کودک رابطه مستقیم دارد.

 به صورت کلی می توان گفت که آموزش مهارت زندگی به کودکان در دوره پیش دبستانی بسیار مفید خواهد بود . بر همین اساس پیشنهاد می شود فرصت ثبت نام در بهترین پیش دبستانی حضوری و آنلاین ایران را از دست ندهید. 

 

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب