برنامه های آموزشی کودکان در مهدکودک کیدو کیدز کلاب
پیش از ثبت نام پیش دبستانی به این نکته که برنامه ها و مربیان پیش دبستانی با پیشرفت دانش و مهارت های روز تناسب داشته باشد.

همچنین باید به رشد همه جانبه کودکان توجه داشت و از ویژگی های برنامه آموزشی در دوره پیش از دبستان منظم ، انعطاف پذیر و متنوع بودن اشاره نمود. قبل از ثبت نام در پیش دبستانی به نکات مختلف در مهدکودک توجه داشته باشید.

  • ویژگی های برنامه های آموزشی دوره پیش از دبستان باید با سن کودکان دلبندمان تناسب داشت باشد:

برنامه های آموزشی با توجه به سن خاصی طراحی و ساخته می شود تا مسیر کار را برای مربی تعیین و برنامه های آموزشی خود را براساس آن تنظیم کند.

  • برنامه آموزشی بر اساس هدف های مشخص طراحی شود:

برنامه های آموزشی به طور لحظه ای آماده نمی شوند: بلکه بر اساس هدف های کلی و مشخص از قبل شکل تهیه می شوند و تضمین کننده میزان موفقیت مربی در آموزش به کودکان است.

  • برنامۀ آموزشی منظم، انعطاف پذیر و متنوع شود:

برنامه های آموزشی و سرگرمی منظم به کودکان حس ایمنی و امنیت می دهد و تنوع برنامه ها ، باعث برانگیختن علاقه و انگیزه در کورکان دلبندمان می شود. این بازی ها فرصتی برای کسب تجربه های گوناگون توسط آنها را فراهم می کند.

  • مربی باید به اصول و مفاهیم آموزش پیش از دبستان و برنامۀ رشد همه جانبه کودکان تمرکز داشته باشد:

کودک دلبندمان فردی یکپارچه و دارای ابعاد مختلف جسمانی، عاطفی، اجتماعی و خلاق است؛ بنا بر این یک برنامه آموزشی متناسب با همه ابعاد وجودی او باید باشد. پرداختن به جهات مختلف رشد،در شکل دهی شخصیت کودک در این دوران نقش مهمی دارد.

  • برنامه های آموزشی با سطح توانایی کودکان دلبندمان تناسب داشته باشد:

آموزش و یادگیری کودکان با توجه به سطح مهارت آنها شروع می شود. برای تنظیم برنامه و تعیین محتوا برای کودکان ، میزان رشد و پیشرفت و سطح توانایی آنها را باید در نظر گرفت.

  • برنامۀ آموزشی «بازی » را محور قرار دهد:

تحقیقات دانشمندان و محققان نشان می دهد که ، یادگیری کودکان از طریق رویکردهای عینی و بازی محور به مؤثرترین وجه میسر است.

  • برنامه های آموزشی باید حق انتخاب به کودکان بدهند:

حق انتخاب به کودکان در فعالیت های مختلف باعث پرورش استقلال، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری و خودسازی در آنها می شود.

  • برنامه های آموزشی به ترتیب (از ساده به دشوار) تهیه و تنظیم شوند:

تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی از مرحله ساده به دشوار ، باعث می شود که کودک دلبندمان با کسب موفقیت در اجرا فعالیت های ساده به تدریج بتواند فعالیت های دشوار روزانه خود را انجام دهد.

  • برنامۀ آموزشی با پیشرفت دانش و مهارت های روز تناسب داشته باشد:

برنامه های آموزشی باید با دانش و تکنولوژی های جدید و روز دنیا هماهنگی داشته باشد.

به توجه به موارد بالا میتوان نتیجه گرفت ثبت نام پیش دبستانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. همچنین باید در نظر داشت مهم ترین عنصر در این محیط مربی است ، که پیش از ثبت نام پیش دبستانی باید از مهارت های آنها مطلع شد.

برای اطلاع از روش های تربیتی کودکان می توانید مقاله تکنیک های تربیتی مهدکودک کیدو کیدز کلاب را مطالعه کنید.

برای ثبت نام در مهدکودک و خانه بازی کیدو کیدز کلاب از طریق لینک ” ثبت نام”  اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب