بهترین مهدکودک ایران کیدو کیدز کلاب
کودک از ابتدای تولد با بازی کردن با اشیاء و دنیای اطرافش تماس برقرار می کند. بازی جزء جدایی ناپذیر زندگی کودک است. اهمیت زیادی که کودک به بازی می دهد نقش بازی در زندگی کودک را بیان می کند.

یادگیری از طریق بازی همیشه یک اصل معمول در جهان بوده است. در بهترین مهد کودک ایران هم یادگیری از طریق بازی انجام می شود. اکثر مهارت ها و هدف های درسی با بازی به کودکان آموزش داده می شود.

تعریف بازی

بازی مثل تکلیفی در زندگی کودک است اما یک تکلیف مفرح همراه با بیخیالی.کودک در بازی هم همانند زندگی واقعی شکست و پیروزی هایی دارد اما این ها گذرا هستند ولی درسی به کودک یاد می دهند. بازی را اینگونه تعریف می کنند هر فعالیت جسمی و ذهنی که با هدفی انجام می شود و به صورت فردی یا گروهی است و موجب شادی و حتی گاهی شکست برای کودک می شود وبرخی از نیاز های کودک را برآورده می کند. بسیاری از ویژگی های رفتاری کودکان مثل دستور دادن یا قبول دستور، تهاجمی بودن یا تسلیم شدن، منزوی بودن کودک یا اجتماعی بودن آن، نشاط یا افسرده بودن آن ها مشخص می شود.

در جریان بازی ویژگی هایی مثل دقت،حافظه،قدرت جسمانی و مهارت کودک رشد پیدا می کند و بازی به کودک تجارب اجتماعی می دهد. کودکان در بازی خود را معرفی می کنند و احساسات و مشکلات خود را بروز می دهند و یاد می گیرند که به دیگران کمکم کنند و از آن ها کمک بگیرند.

والدین باید در حین بازی، روش های گوناگونی ایجاد کنند و  باید به کودک امکاناتی بدهند که مبتکرانه فعالیت کند تا استعدادهای کشف نشده اش به درستی شکوفا شود. بهترین مهد کودک ایران هم باید ویژگی تنوع در بازی و هدفمند بودن بازی را داشته باشد.

تاثیر مثبت بازی روی رشد کودک

رشد عاطفی: رشد عاطفی باعث بروز احساسات کودک می شود و تعامل در یادگیری، برتری جویی، ترس و برونگری را در کودک تقویت می کند.

رشد اجتماعی: بازی باعث تقویت رشد اجتماعی می شود و استعداد های پنهان کودک را شکوفا می کند. بازی باعث می شود کودک شکست و پیروزی رو به طور واقعی تجربه کند. بازی به دلیل تحرک در رشد جسمی کودک تاثیر مثیت می گزارد.

رشد ذهنی: بازی فکر و دور اندیشی کودک را تقویت می کند. این روز ها یادگیری زبان و رشد هوشی و تفکر کودک از طریق بازی کاملا مشهود است. وسایلی مثل (اسباب‌بازی، داستان، فیلم، کارتون، عکس…) به تقویت رشد فکری کودک کمک می کند.

اثر بازی روی جسم کودکان

بازی های پر تحرک برای رشد عضلانی کودک و ورزش بدنبسیار اهمیت دارد. چند نمونه بازی پر تحرک مثل توپ بازی، گرگم به هوا و… هم انرژی کودک را خالی می کند و هم باعث تقویت عضلات و استخوان ها می شود. انرژی کودک اگر به درستی تخلیع نشود او را عصبی و نا آرام می کند.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب