بهترین مهدکودک ایران کیدو کیدز کلاب
در بهترین مهدکودک های ایران تعلیمات رسمی داده نمی شود و مربیان آموزش های فردی و اجتماعی را از طریق بازی های گروهی به کودک آموزش می دهند. بازی های مهد کودک باید کوتاه باشند. و شروع و پایان راحتی برای آموزش یک درس داشته باشند. در اول کلاس می توان با یک بازی شادی و نشاط ایجاد کرد و در پایان کلاس هیجان از درسی را که خواندند را توسط بازی گروهی در  بچه ها ایجاد کرد. بهترین بازی ها در مهد کودک، آن هایی هستند که برای انجام دادنشان نیاز به وسیله یا هزینه زیاد نباشد.
معرفی چند بازی  برای مهد کودک

 در بهترین مهدکودک های مشهد یا ایران با کودکان بازی های متنوعی می شود که در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم. بازی قطار دیوانه یکی از بازی های شیرین که به صورتی گروهی انجام می شود. در این بازی بچه هارو به شکل یک قطار به صف کنید، بعد دستورات تصادفی به آنها بدهید. مثل  ((آهسته))، ((سریع))، ((حرکت به راست))، ((چرخش به چپ)) اینقدر این حرکات را تکرار کنید تا قطار دیوانه شود و حرکات نامنظم انجام شود.

خانه بازی محلی برای بازی کردن کودک است. برای کودکان بازی پریدن از روی خط، یک بازی انرژی دهنده و برای بازنگری دروسی که آموزشی بسیار مفید است. نحوه بازی به این شکل است که با استفاده از چسب یا گچ، یک خط مستقیم می کشید. و یک طرف خط به عنوان علامت درست و طرف دیگر به عنوان علامت غلط است، از بچه ها سوال کنید و از آنها بخواهید در صورت درست بودن به سمت درست بپرند و در صورت غلط بودن به سمت غلط کسی که اشتباه بگوید حذف می شود. نباید فرصت حضور در بهترین مهدکودک ایران را از دست داد.

بازی های دیگر

بازی دیگری که در بهترین مهدکودک های ایران انجام می شود، بازی هنرمند نابینا یک بازی است که باعث می شود کودک از قدرت تخیل و توصیف چیزها استفاده کند. این بازی به صورت دو به دو انجام می شود، وسایل این بازی کاغذ و مداد رنگی است. ابتدا دو کودک رو به روی یک دیگر می نشینند و چشم یکی از کودکان را میبندید و به نفر دیگر عکسی رو نشان می دهید. از او میخواهید که آن عکس را برای دوست خود توصیف کند و کودکی که چشم هایش بسته است، آن تصویر را بکشد. در انتها مربی نسبت به تشابه نقاشی به عکس نظر می دهد.

بازی دور یا نزدیک این بازی بسیار رایج است و اکثر کودکان با آن آشنا هستند. در این بازی یکی از کودکان به بیرون از اتاق می فرستیم و اشیا و وسیله ای را مخفی میکنیم. و به کودک میگوییم مثلا مداد را مخفی کردیم کودک باید آن را پیدا کند و با نزدیک شدن به آن بچه های دیگر ضربه به میز میزنند که اگر نزدیک شد صدای ضربه بیشتر میشود.

بهترین مهدکودک ایران همان جایی است که آموزش صحیح همراه با بازی به کودکان همراه است. در انتخاب مهدکودک معیارهای زیادی وجود دارد که در مطالب قبل به آنها اشاره کرده ایم. با توجه به نکات اعلامی این حق کودکان است که در بهترین مهدکودک شهر یا کشور خود اوقات بگذرانند.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب