مهد حضوری (پیش دو)

ویژه کودکانی که برای ورود به سال اول دبستان آماده می‌شوند.

مهد حضوری (پیش یک)

مبتنی بر جدیدترین متدهای آموزشی بین المللی

مهدآنلاین دوزبانه

برای کودکان ایرانی در سرتاسر دنیا که امکان حضور در شعبه‌های فیزیکی ندارند.

مانینی

ویژه کودکان 1 تا 3 سال که همراه با مادر هستند

Kindergarten

He nicked it starkers lost the plot argy-bargy pear shaped faff about give us a bell chancer young delinquent at public school, cockup matie boy sloshed cheeky bugger tomfoolery arse over tit morish.Show off show off pick your nose. blow

Pre-School Lambsd

He nicked it starkers lost the plot argy-bargy pear shaped faff about give us a bell chancer young delinquent at public school, cockup matie boy sloshed cheeky bugger tomfoolery arse over tit morish.Show off show off pick your nose. blow

آخرین مطالب