جامعه کودکان و استقبال از مهدکودک
 بی تردید دوران کودکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین دوران حیات انسان به شمار می آید.

جامعه کودکان لبریز از پاکی، سرشار از راز و رمز و حاکمیت سرشت بی آلایش آدمی است. در این دوره ظرفیت های ذهنی او پذیرای جستجو کردن و فراگرفتن است. پس باورها و اعتقادات ریشه ای در این دوره شکل گرفته و نهادینه می شود. طبع لطیف و تاثیرپذیر کودك، استعداد پذیرش و الگوسازی قوی تری دارد. به علاوه در هیچ کدام از این سال ها ، انسان با ناملایمات زندگی اجتماعی ، روح و روان بزرگسالی و دغدغه های فکری که او را از درك معادلات ظریف انسانی باز می دارد، مواجه نیست.

رشد و تکامل انسان ها ، حاصل دانش و اندیشه و تفکری است که در طول زمان می آموزند. از سوی دیگر، کودکان، صاحبان فردای هر جامعه و وارثان و پاسداران تالش نسل های گذشته هستند. در نتیجه آموزش صحیح در دوران کودکی و پیش از ورود جدی به عرصه اجتماع اهمیتی فوق العاده و حیاتی خواهد داشت. این آموزش ابعاد گسترده ای دارد و جنبه های علمی ، اجتماعی ، دینی و تاریخی را در بر می گیرد. به علاوه شناخت کودکان از جامعه خود و فرهنگ و آداب و سنت ها و به طور کلی هنجارهای حاکم بر آن و همچنین شناخت کلیت شرایط حاکم بر جهان ضروری است.

باورهای مذهبی کودکان در دوران پیش دبستانی

از شگفتی های دنیای کودکان به ایمان و باور های مذهبی آنها میتوان اشاره کرد. کودك ، فطرتی خدا آشنا دارد ، مبانی بسیاری از باورهای مذهبی در درون او وجود دارد که با اندك تذکری از والدین و مربیان و با  یافتن مصداق هایی در جهان خارج می کوشد آن را بپذیرد و خود را با آن تطابق دهد. به تدریج که رشد کودك بیشتر شده و آگاهی های او افزایش می یابد دامنه ارتباط او با مذهب بیشتر شده و سبب پیدایش حالاتی را در او فراهم می آورد که می توان نام آن را “حالات مذهبی” نامید.

اگرچه مفاهیم اسالمی و ویژگیهای جامعه ما با دیگر ادیان و جوامع متفاوت است ، با این حال ، بسیاری از دستاوردهای غربیان در این زمینه میتواند از نظر آموزش دینی کودکان و نوجوانان ما نیز کاربرد داشته باشد؛ زیرا بسیاری از اندیشه های دینی، به ویژه در سالهای کودکی، از ویژگی های فطری و روانی اثر میپذیرد که در میان همه کودکان و نوجوانان مشترك است.

فرهنگ ملی و هویت یابی کودک

با توجه به اهمیت الگوها در شکل گیری شخصیت و حیات فردی و اجتماعی کودك ، میتوان الگوها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم، مربی کودکان دانست. فقدان الگوهای برخاسته از هویت ملی و مذهبی جامعه، منجر به بیگانه شدن کودکان میشود. کودکانی که نسل جوان و آینده را می سازند و میراثدار فرهنگ آن جامعه محسوب میشوند. زیرا هویت هر جامعه های برگرفته از فرهنگش است. فرهنگ هویت دهنده است و در واقع رکن اساسی شخصیت و هویت انسانی ملتها در فرهنگ و میراث تاریخی آنها نهفته است. از این رو متوجه می شویم انتخاب پیش دبستانی مناسب به رشد فرهنگی ، اسلامی و تشکیل هویت ملی در کودکان تاثیر بسیاری دارد.

برای ثبت نام در مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق فرم ثبت نام اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب