اهداف مهدکودک ها
این مقاله شمارا با اهداف و برتری های پیش دبستانی آشنا می کند.

آموزش و پرورش در ایران برای قبل از دبستان یعنی مهدکودک و پیش دبستانی اهداف آموزشی را تعیین کرده است. در تعلیم و تربیت داشتن هدف بسیار مهم است. هدف ها باید تکامل پذیر و از پیش تعیین شده باشند و در شرایط خاص بتوان آنها را تغییر داد. هدف ها باید با پیشرفت علم قابل تکامل باشند. اهدافی که واقعی نیستند برای تعلیم و تربیت مناسب نیستند و به مهدکودک ها کمکی نمی کند.

اهداف در پیش دبستانی

اهداف رفتاری در پیش از دبستان باید به صورت رفتار به کودکان آموزش داده شود و منظور مربی به صورت رفتار قابل مشاهده بیان شود.

شاخص های اهداف در رفتار:

 • رفتار ها باید قابل اندازه گیری و مشاهده باشند.
 • رفتار ها باید معیار داشته باشند به طور مثال : مثلا اگر یک دانش آموز 90 درصد سوالات را جواب بدهد این یک معیار است که قبولی کودک را مشخص می کند.
 • هدف باید رفتاری باشد تا شرایط را مشخص کند.
 • این اهداف در دوره پیش دبستانی عبارت است از : رشد و هماهنگی در دانش آموزان مثل رشد جسمانی،عاطفی، شناختی و معنوی
 • آموزش نظم و انظبات به کودک
 • کودکان را به محیط پیش دبستانی علاقه مند کنند.
 • عواطف کودک را تحت کنترلش قرار دهند تا کودک به درستی ابراز وجود کند.
 • حواس چندگانه کودک را پرورش دهند
 • دقت کودک را پرورش دهند
 • پرورش خلاقيت و کنجکاوي
 • ايجاد عادات بهداشتي و ايمني
 • پرورش و سلامت جسمي و رواني دانش آموز
 • زمينه سازي براي آموزش دبستاني
 • پرورش نظم ذهني دانش آموز تا با اراده خود، آموزشها را دنبال کند.
مثبت اندیشی

پرورش خودپنداري مثبت، هدف مهمي در تمام مقاطع تحصيلي است. تقويت خودپنداري در آموزش پيش دبستاني، همچون مقاطع ديگر، مهم است، زيرا رابطه اي بسيار قوي، بين تقويت، ايجاد خودپنداره و پيشرفت تحصيلي کودک در مقاطع مختلف، وجود دارد. نکته قابل انتقاد در نظام آموزشي، اين است که بسياري از معلمان، نه تنها خودپنداره کودک را تقويت نمي کنند، بلکه آن را تخريب مي کنند .

مربي بايد تربيت کننده باشد، نه اينکه دانش آموز را تحقير کند. تقويت خودپنداره کودک، بايد سرلوحه فعاليتهاي تربيتي والدين و مربي پيش دبستاني قرار بگيرد. نکته مهم، ايجاد فرصت هاي يادگيري است که دانش آموز در آنها، احساس موفقيت بکند و در خودپنداره وي موثر باشد. يکي از اهداف اين دوره، شناخت کودک است که از راه مشاهده نيز، مي توان به اين هدف نائل گشت. افرادي مثل مونته سوري و دکرولي، عقيده داشتند که دانش آموز پيش دبستاني را بايد در حين فعاليت هاي آزاد مشاهده کرد.

يکي ديگر از اهداف پيش دبستاني و مهدکودک، تعديل درون نگري کودک و توجه کودک پيش دبستاني، به اشياء، پديده ها و اموري است که در بيرون قرار دارند، در نتيجه، او جهان بيني بهتر و شناخت بيشتري از مسائل به دست مي آورد. هنگامي که ما توجه دانش آموز را به محيط بيروني معطوف مي کنيم، او بيشتر به روابط، رغبت ها، مفاهيم اساسي، پديده ها، خصوصيات اشياء و روابط اشياء و پديده ها دقت مي کند. اين امر لزوماً موجب جهان بيني عيني تري در ذهن کودک پيش دبستاني خواهد شد.

هماهنگی با تفکر کودکانه

خانه، مدرسه و پيش دبستاني، همه جا جزء زندگي فرد است و بين زندگي در خانه و پيش دبستاني، نبايد تفاوت باشد. ما بايد فضاي پيش دبستاني را طوري آماده سازيم که با انگيزه ها، علائق و تجارب کودک هماهنگ باشد. آموزش و پرورش براي زندگي است، يعني تعليم و تربيت کودکان، براي اين است که بچه بتواند زندگي کند. به گفته ديويي: تعليم و تربيت، همان زندگي است. در تمام مراحل تربيت، اگر محتوا طوري ارائه شود که با زندگي کودک عجين نشده باشد، کودک علاقه اي به آنها نشان نمي دهد.

اگر مسائل پيش دبستاني، با زندگي واقعي دانش آموز و کودک پيش دبستاني ارتباط نداشته باشد، منجربه بي ميلي و بي رغبتي کودک مي شود. هر چه ارتباط بيشتري بين موضوع درسي، فعاليت هاي پيش دبستاني و زندگي واقعي کودک ايجاد شود، موجب ميل و رغبت کودک به اين مسائل خواهد شد.

اهداف عمده تاسیس مهدکودک عبارتند از :

 1. ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان
 2. ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزشهای دینی و مذهبی
 3.  پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان از ابعاد مختلف
 4.  آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری و ارزشهای مطلوب زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون
 5. توسعه توانایی‌های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت‌های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر خوانی و نمایش
 6. کمک به اولیاء درمراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط موثر دوجانبه بین کودک و اولیا
 7.  آماده‌سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور

برای ثبت نام و شرکت در کلاس های مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق لینک ثبت نام اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب