تربیت کودکان
تربیت کودکان از همه جهات مهم ترین مسئله است و باید به درستی انجام شود.

هرچه  آگاهی والدین از تربیت کودکان و استراتژی های تربیتی بیشتر باشد کنترل و نظارت بیشتری بر تربیت کودک خود خواهید داشت. باید از بین اصول فرزند پروری و تربیت فرزند همه را بشناسید و آن اصولی را انتخاب کنید که به خانواده شما و تربیت فرزند شما نزدیک است.

راهکار های ترتیبی کودکان

ثبات در رفتار اصلی ترین مسئله در تربیت کودکان است. هر والدینی راهکار های تربیتی مخصوصو به خود را دارند برای همین نمی شود گفت که همیشه روش های تربیتی باید در هر زمانی ثبات داشته باشند. اما در هر روش تربیتی درصدی ثبات لازم است. بی ثباتی برای کودک گیج کننده است و کودک سعی می کند با رفتار هایی والدین خود را آزمایش کند تا ببیند که تا کجا مربی یا والدین روی قوانین وصول خود پا برجا هستند و تغییر عقیده نمی دهند. در تربیت کودک ثباتذ از آن جهت مهم است که کودک پیش بینی می کند که با هر رفتاری پدر و مادر چه برخوردی با او خواهند داشت

پیدا کردن علت کارها و رفتار ها مهم است: اگر کودک لیوان آبش را پرت می کند باید به سراغ اصول و راهکار تربیتی مناسب بروید اما باید به دنبال علت و ریشه این رفتار کودک خود بگردید. زیرا دلیل این رفتار ها از واکنش به آن ها مهم تر است. ممکن است دلیل پرتاب خراب بودن نی آن باشد یا میل به خوردن شیر ندارد. اگر والدین دلیل رفتار کودک را بدانند برخورد بهتری با او خواهند داشت.

از به رخ کشیدن قدرتتان خودداری کنید: وارد موضوعات چالشی با کودک خود نشوید و اگر شدید تسلیم نشوید. روی هر موضوعی چالش و بحث نکنید و بیشتر روی موضوعات مهمی که به امنیت کودک ربط دارد تاکید داشته باشید. و در اینچنین مسائل کوتاه نیاید چون اگر تسلیم شوید هر دفعه دیگری که همچین بحثی به وجود بیاید کودک می داند که شما مانند دفعات قبل تسلیم خواهید شد.

رفتار های خوب کودک را تشویق کنید: اگر رفتار های کودک بدون خطر و بروز آسیب هست و رفتار مثبتی است، بهترین ترفند تشویق کردن کودک است که می تواند شامل بغل کردن کودک، کودک را به پارک بردن یا هر رفتار تشویقی دیگری. بعد از هر رفتار خوبی به کودک خود بگویید(( بزن قدش)) و او را تشویق کنید و در مقابل  رفتار های نا مناسب او را نادیده بگیرید. کودک با این استراتژی میفهمد که هر کار خوب و مثبتش با تشویق همراه است و هر کار بدش بدون واکنش می ماند.

حفظ خونسردی در تربیت کودک: بعضی مواقع کودکان از حرص خوردن پدر و مادرشان کیف می کنند و برایشان جالب است و این واکنش پدر و مادر برای کودکان یک پیروزی است. همیشه آرامش خود را حفظ کنید و تصمیم درست بگیرید.

  در مواقعی که والدین و مربیان عصبانی می شوند معمولا کودک از موقعیت سوء استفاده می کند. پس راهی برای کنترل خود پیدا کنید. با حفظ خونسردی و فکر کردن شما تصمیم درست تری میگیرید و الگو رفتاری درستی به کودک خود نشان می دهید.

یک پارچه بودن راهکار های تربیتی : اگر کودک خود را در مهد می گزارید یا کس دیگری از کودک شما نگهداری می کند، باید اصول و راهکار های تربیتی که مشابه شماست را به کارگیرد. شما باید با رفتار هایی که مخالف آن هستید و دوست ندارید با کودکان این رفتار ها را بکنند به مربی کودکتان صحبت کنید. دلیل موثر بودن هماهنگی تربیتی بر کودکان این است که کودک رفتار مشابهی از والدین و مربی مهد خود میبیند و به آن رفتار ها عادت می کند.

درباره شیوه  پرورش کودک آگاهی کسب کنید: راهکار های تربیتی و روش پروراندن کودک متفاوت است.

برای ثبت نام در مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید ازطریق لینک ثبت نام کلیک کنید.

 

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب