بازی های کودکانه در خانه بازی و مهدکودک کودک کیدو کیدز کلاب 1
والدین قبل از ثبت نام پیش دبستانی باید به این نکته توجه نمایند که بازی برای کودکان نقش تربیتی بسیاری دارد.

از این رو تحقیق لازم در مورد بازی های کودکانه و نیاز های تفریحی کودکان قبل از ثبت نام پیش دبستانی امری بسیار مهم است.

 دیدگاه اسلام درمورد بازی کودکان

رسول گرامي اسلام (ص) وجود حالت فعال وجوشش را در طفل خردسال نمايانگر فزوني خرد و انديشه او در بزرگسالي دانسته و مي فرمايند: شيطنت ، لجاج و ستيزه جويي كودک، در دوران خردسالي نمايانگر فزوني عقل وانديشه او در بزرگسالي است. همچنين مي فرمايند سزاور است كه طفل خردسال بازيگوش و پر جنب وجوش باشد. نحوه برخورد پيامبر با كودكان از ظرافت، دقت وروشني ويژه اي برخوردار بود. امام صادق (ع) می فرمایند : هفت سال اول زندگي کودکان را موسم بازي آنان است و به والدين و مربيان توصيه مي فرمايد ، فرزند خود را تا هفت سالگی آزاد بگذاريد.

ابن سينا نیز معتقد است كه اطفال تا 6 سال از تمايالت خود پيروي مي كنند و اوليا او را ازاد بگذارند و از چيزي محروم نكنند. جلوگيري از جنب و جوش كودكان باعث افسردگي وبيماري كودكان مي شود. ابن مسكويه ، امام غزالي ، خواجه نصير طوسي در برنامة تربيتي خود جست و خيز و بازي كودكان ، ازادي عمل را براي كودكان را توصيه مي كنند. همچنین خواجه نصير طوسي نیز بازي را وسيله اي براي بروز توانايي هاي كودكان میداند.

بازی و رشد اجتماعی کودکان

قبل از ثبت نام پیش دبستانی باید به وضعیت فراهم سازی زمینه های بازی و تفریح کودکان در آن پیش دبستانی توجه داشت. بازی با هم سن و سالان از اساسي ترين عواملی است كه دنياي كودكانه بر آن استوار است. در حقيقت ميتوان گفت كودكان هم سن و سال براي خود جهاني مي سازند كه نظير يک خرده اجتماع و فرهنگ ، زير مجموعه ي جامعه ي بزرگتري است كه كودكان در آن زندگي مي کنند. اين خرده فرهنگ تاريخچه، سازمان اجتماعي و ابزار انتقال داشته هاي مخصوص به خود را دارد. کودکان در حین  بازی یاد می گیرند که چطور با افراد روابط اجتماعي مناسبی برقرار کنند و از همه مهم تر چطور مشکلات ناشي از اين روابط را حل کنند.

كودک از طريق بازي هاي دسته جمعي در مهد کودک ها مبتني بر همكاري، تعامل با یزرگسالان را می آموزند. بازي كردن ، پيوند هاي محبت آميز ميان والدین و كودكان و ميان خواهر و برادرها را تقويت مي كند و منتهي به تطابق اجتماعي بهتر و محيط خانوادگي سالم تر در زندگی آینده کودکان می شود.

 پس همانطور که اشاره شد ، بازی جز مهمی در زندگی کودکان می باشد که اگر به آن توجه نشود پیامد های ناگواری در زندگی آینده کودکان خواهد داشت و باید قبل از ثبت نام پیش دبستانی به این مسئله مهم توجه نمود.

برای رزرو وقت مصاحبه و ثبت نام در پیش دبستانی و مهدکودک کیدو کیدز کلاب می توانید از طریق لینک “ ثبت نام مهد  ” اقدام کنید.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب