مهد مجازی کیدو کیدز کلاب
در این مقاله به تعریف مهدکودک مجازی (مهد آنلاین) می پردازیم.

مهدکودکی مجازی است که در بستر فناوری ارتباطات و به صورت مجازی و با بكارگيری از شبكه، رایانه و نرم افزارهای مختلف در محيط وب، به ارائه و یا دریافت خدمات موجود در شبكه بپردازد، بنابراین می توان گفت شبكه الكترونيک مهد های کودک ایران به مجموعه ای از مهدهای آنلاین گفته می شود که امكان دریافت خدمات از سازمان های متولی کودک مانند سازمان بهزیستی و آموزش وپرورش و همچنين دیگر ارگان های مرتبط با حوزه وسيع کودکان را دارا بوده و همچنين امكان اراده خدمات متنوع خود به خانواده ها را داشته باشد. در ضمن می تواند با دیگر مهد های کودک ارتباط متنی و فایلی داشته و در صورت تمایل ، تجربيات خود را به یكدیگر انتقال نمایند. این طرح با تكيه بر دیدگاه توسعه طرح های دانش محور در سند چشم انداز بيست ساله کشور بوجود آمده است.

اهمیت مهد مجازی

امروزه یادگيری کامپيوتر برای همه سنين ، از کودک تا بزرگسال الزامی است. شكل بازی های کودکانه تغيير یافته است.  از کوچه و خيابان به داخل منزل یا گيم نت ها کشيده شده است. علاوه بر بازیهای کامپيوتری استفاده از نرم افزارهای مختلف گوشي های موبایل باعث شده تكنولوژی جزء جدایی ناپذیر زندگی کودک امروز گردد. در جامعه ی امروز، کودکان نياز دارند که مهارت های پایه ای علوم کامپيوتر و هر چه زودتر اصول اوليه کار با آن را یاد بگيرند به همان سرعت هم مفاهيم پيشرفته را فرا خواهند گرفت.

آموزش اصول کامپيوتر به کودکان ، به آن ها را کمک خواهد کرد که با توجه به رشد سریع تکنولوژی ، کودکان مهارت های مورد نياز آینده شان را در زمينه ی کامپيوتر و تکنولوژی ، بهتر بیاموزند. بچه ها کامپيوتر را برای انجام تکالیف  مدرسه ، انجام بازی های آموزشی ، ارتباط با دوستان و فاميل و سرگرمی های خود استفاده می کنند. می توان گفت تکنولوژی بخشی از ازندگی کودکان شده است. آموزش اصول کامپيوتر به کودکان به اندازه ی آموزش خواندن و نوشتن به وی اهميت دارد. کودکان با ورود به دنيای مجازی و آنلاین و آموختن مفاهيم آن در سنين پایین ، ميتوانند در ارتقاع سواد اطلاعاتی ، نقش پویایی داشته باشند. در چنين نظامی، فن آوری اطلاعات و سواد اطلاعاتی در برنامه آموزشی ادغام گردیده و به عنوان عناصر اصلی آن به کار میروند.

مربیان مهد آنلاین

مربیان در مهد آنلاین باید بسیار کاربلد و حرفه ای باشند. ما در مهد مجازی کیدو کیدز کلاب، مربیان خود را با دقت و سختگیری تمام انتخاب می کنیم. در مهد مجازی کیدو کیدز کلاب تقریبا 45 مربی تدریس می کنند. این مربیان مسئولیت برگزاری 120 کلاس آنلاین را دارند. مربیان مهد مجازی کیدو کیدز کلاب در رشته های زبان انگلیسی و فرانسه تحصیل کرده اند. کیدو کیدز کلاب یک مهدکودک دوزبانه هم هست که بر روی تدریس زبان دوم، تاکید بالایی دارند.

No Comments

یک دیدگاه بنویسید

آخرین مطالب