مهد حضوری (پیش دو)

ویژه کودکانی که برای ورود به سال اول دبستان آماده می‌شوند.

سن

3 تا 6 سال

زمان برگزاری کلاس‌ها

عصرها ساعت 3 تا 5

هزینه و تعرفه

120

ثبت نام ادامه دارد

هم اکنون می‌توانید از طریق این لینک ثبت نام کنید

ثبت نام

برنامه‌های مشابه

مهد حضوری (پیش دو)

ویژه کودکانی که برای ورود به سال اول دبستان آماده

  • سن: 3 تا 6 سال
  • زمان کلاس: عصرها ساعت 3 تا 5

مهد حضوری (پیش یک)

مبتنی بر جدیدترین متدهای آموزشی بین المللی

  • سن: 3 تا 6 سال
  • زمان کلاس: عصرها ساعت 3 تا 5

مهدآنلاین دوزبانه

برای کودکان ایرانی در سرتاسر دنیا که امکان حضور در

  • سن: 3 تا 6 سال
  • زمان کلاس: عصرها ساعت 3 تا 5

مانینی

ویژه کودکان 1 تا 3 سال که همراه با مادر

  • سن: 1 تا 3 سال
  • زمان کلاس: عصرها ساعت 3 تا 5