آموزش در مهدکودک مهم ترین بخش کار محسوب می شود. مهد کودک ها باید نسبت به افزایش کیفیت آموزش بسیار حساس باشند. آموزش چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین در مهد ها باید کاملا دقیق، هدفمند و با برنامه باشد. 

اگر فرایند آموزشی به صورت کامل و منظم به انجام برسد، سرعت فراگیری کودکان نیز افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد در مهدکودک ها بهتر است در کنار اصل آموزش، بازی هم برای کودکان به عنوان یک موضوع بسیار حیاتی مورد توجه قرارگیرد. کودکان در هنگام بازی بسیار سریع تر مطالب را یاد می گیرند. 

ما در اینجا تلاش می کنیم بخشی از محتوای آموزشی مورد نیاز والدین و خانواده ها در خصوص انتخاب مهدکودک و پیش دبستانی ایده آل، تاثیرات شعر و موسیقی بر کودکان و مقالات و دیگر متون مرتبط با کودکان را در معرض دید قرار دهیم.

از جمله دیگر مطالب بسیار مفید و آموزنده در این حوزه، موضوع روانشناسی کودکان است که در مهدکودک کیدو کیدز کلاب، به صورت ویژه به آن پرداخته شده است. 

البته از نقش یک مربی خوب در تربیت کودکان در مهدکودک نیز نباید گذشت. مربیان می توانند کودکان را به سمت درست هدایت کنند و اوقات خوبی برای آنها رقم بزنند.