جهت تکمیل فرآیند رزرو، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به شماره کارت ۶۱۰۴ به نام صمصامی نزد بانک ملت واریز نمایید.
سپس فیش واریزی را شماره تماس ۰۹۳۹ در واتساپ ارسال کنید. نتیجه رزرو به اطلاع شما خواهد رسید.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت و ارسال فیش، زمان انتخابی شما نهایی نخواهد شد.