دسته بندی: کودک

کودک، امید آینده جامعه است. و همه جوامع بشری در اقصی نقاط دنیا، تمرکز خود را بر پرورش صحیح کودکان می گذارند. مهدکودک در تربیت کودکان نقش اساسی دارد. اشکال مختلف تاثیرگذاری مهدکودک بر کودک و زندگانی آینده او بر هیچ کس پوشیده نیست. کودک در فضایی همانند پیش دبستانی و مهدکودک مباحثی را فرامیگیرد که پایه های شخصیتی او را می سازد. برای همین است که دوران کودکی بسیار مهم است. این موضوع چه از نگاه اسلامی به کودک و چه از نگاه غربی تقریبا مفاهیم مشترکی را دنبال می کند. وجه اشتراک نگاه اسلامی و غربی، در اهمیت توجه به کودک و نقش آن در آینده جامعه است. حال اینجا مهدکودک ها می توانند ایفای نقش کنند و فرزندان شما را در مسیر پرورش صحیح حرکت دهند. کودکان در سنین پیش از دبستان نیاز به آموختن چیزهایی دارند که آنها را برای ورود به مدرسه آماده کند. از طرفی نگاه والدین و یادداشتن شیوه صحیح رفتار با کودکان بسیار مهم است. نباید نگاه های قدیمی بر رفتار با کودکان همچنان حاکم باشد. نگاهی که در آن والدین تنها وظیفه تامین خوراک و پوشاک و مسکن فرزند را داشتند و در زمینه آینده او نقشی ایفا نمی کردند. به نظر می رسد با پیشرفت های علمی و همینطور سطح بسیار بالای آمایش ها و آزمایش های انجام شده روی کودکان، می توان از روش های نوین در تربیت استفاده کرد . برای درک بهتر اهمیت رفتار با بچه ها در مهدکودک ها و مدارس می توان از تجربیات مربیان مهد ها و مدارس استفاده کرد و نقش آن در اینده کودکان را دید.