دسته بندی: مهدکودک

<p style="text-align: justify">مهدکودک ها نقش اساسی در تربیت فرزندان دارند. مهد کودک می تواند تمام آموزش های مقدماتی برای کودک را فراهم کند. علاوه بر این مهم ترین شیوه آموزش به کودک که همانا بازی کردن است، در مهدکودک به کار گرفته می شود.</p> <p style="text-align: justify">کودک در مهد با جامعه کوچکی از افراد هم سن خود ارتباط می گیرد. شیوه تعامل با مربی و سایر کودکان را فرا می گیرد. با روش حل مشکلات آشنا می شود. باخت های کوچک در بازی های دسته جمعی را تجربه می کند. روزهای شاد و صورت خلاصه کودکی پرانرژی را دنبال می کند.</p> <p style="text-align: justify">مهد کودک پایه های فکر و زندگی کودکان در آینده را شکل می دهد. آموزش هایی که مربیان مهد کودک به بچه ها می دهند بسیار در ذهن آنها ماندگار می شود. شعرهای کودکانه، موسیقی، زبان انگلیسی در مهدکودک های دوزبانه و مسائلی از این دست روی ذهن کودک هک می شود.</p> <h5 style="text-align: justify">مهدکودک و کودکان اجتماعی</h5> <p style="text-align: justify">کودکانی که مهد را تجربه می کنند، اجتماعی تر تربیت می شوند. آنها با دنیای بیرون از خانه خود بهتر ارتباط می گیرند و از خطراتی که آنها را تهدید می کند آگاه می شوند.</p> <p style="text-align: justify">همیشه به خانواده ها توصیه می شود فرصت ثبت نام مهدکودک و پیش دبستانی را از فرزندان خود دریغ نکنند، زیرا زمانی که کودکان در این فضا سپری می کنند بسیار در آینده آنها اثر گذار خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify">در این میان مهد کودک های آنلاین نیز جدیدا به چرخه وارد شده اند که دنیای جدیدی رو به خانواده ها گشوده اند و برای مادران خانه دار بسیار گزینه مناسبی هستند.</p>