مربیان زبان مهدکودک دوزبانهکیدو کیدز کلاب

مربیان زبان مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب در دو شکل مختلف به فعالیت می پردازند. به صورت کلی، تمامی مربیان مهدکودک آشنایی کافی با زبان دوم دارند. اما در این میان، برخی از ایشان با علم و دانش و تسلط مثال زدنی در عرصه زبان در کنار کودکان شما هستند. بحث اهمیت آموزش زبان نیز دیگر بر کسی پوشیده نیست. زبان انگلیسی که دیگر جزء جدانشدنی از زندگی ما تبدیل شده است. و یادگیری زبان های دیگر نیز، هر کدام به کودک کمک می کند تا شاخصه ای نسبت به دیگران در خود ایجاد کند. 

از برگزاری کلاس ها در مهدکودک آنلاین تا استفاده از گوشی و لپتاپ و سایر وسایل ارتباط جمعی، همگی نیاز به آشنایی اولیه و حتی بیشتر از آن با زبان انگلیسی دارد. البته عموم کودکان با آزمون و خطا می توانند نسبت به این ابزارآلات آگاهی پیدا کنند. اما روش اصولی و دقیق تر آن، یادگیری زبان و بهره گرفتن صحیح از آن است. 

مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب، گام را فراتر از آموزش زبان در یک جلسه اختصاصی گذاشته است و در میان کلاس های دیگر خود نظیر موسیقی، آشپزی و … نیز، با بهره بردن از کلمات و اصطلاحات انگلیسی، کودک را به بهترین شیوه با زبان دوم انس می دهد. مربیان زبان مهد آنلاین چارگوش نیز، با برنامه ریزی دقیق، مسیر روشنی را برای آموزش زبان به کودکان پیش روی سایر مربیان قرار می دهند. تا سایر مربیان بر اساس یک طرح مدون آموزش زبان انگلیسی را در دستور کار قرار دهند. مربیان زبان مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب از توانمندترین ها در این حوزه محسوب می شوند.

مربیان تخصصی زبان مهدکودک 

ما در مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب تلاش کردیم تا از مربیان زبان مطرح و توانمندی استفاده کنیم و این موضوع، در بازخوردهای خانواده ها نیز کاملا به چشم می آید. 

سرکار خانم دکتر شبنم عسکری از مربیان زبان مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب است که متخصص آموزش آنلاین مکالمه زبان فرانسوی به کودکان است. وی در رشته زبان و ادبیات فرانسه در مقطع دکترا فارغ التحصیل شده است. دکتر شبنم عسکری با سابقه تدریس در مدارس بین المللی و تحصیل در کشور سوئیس، تجربه ویژه ای نیز در آموزش زبان به کودکان ۶ تا ۹ سال دارد. 

سرکار خانم سارا نیک شعار نیز، مقیم کاناداست. وی با تخصص آموزش انگلیسی به کودکان به عنوان تسهیلگر native زبان کودکان در مهدکودک دوزبانه کیدو کیدز کلاب به عنوان مربی زبان فعالیت می کند.

مهدکودک دو زبانه آنلاین ابرچارگوش خانه بازی

دکتر شبنم عسکری

متخصص آموزش آنلاین مکالمه زبان فرانسه به کودکان 
دکتری زبان و ادبیان فرانسه
مدرس مدارس بین الملل با سابقه تحصیل در کشور سوئیس
ویژه کودکان ۶-۹ سال

مهدکودک دو زبانه و خانه بازی ابرچارگوش آموزش زبان

سارا نیک‌شعار

سارا نیک‌شعار
تسهیلگر native زبان کودکان
مقیم کانادا
متخصص آموزش آنلاین زبان انگلیسی به کودکان